Képek Furta csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése V. ütem