Tájékoztatás1. A pályázat címe és azonosító száma

Projekt címe: Furta csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése IV. ütem 

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-HB1-2016-00003

2. Kedvezményezett neve

neve: Furta Község Önkormányzata 

​címe, székhelye: 4141 Furta, Petőfi út 1.​

3. Kivitelezés ideje

Projekt kezdete: 2017.06.01.

Projekt fizikai befejezése: 2019.05.31.

Projekt pénzügyi befejezése: 2019.08.31.

4. Projekt leírása

Projekt célja

A beruházás átfogó céljaként Furta község belterületén a csapadékvíz és belvíz veszélyeztetettség további csökkentését, specifikus célokként pedig a település központi részén a csapadékvíz elvezetés infrastrukturális feltételeinek javítását, valamint a csapadékvizek belterületről történő mielőbbi elvezetését a káresemények csökkentését határozta meg az önkormányzat a károk minimalizálása érdekében.

A projekt is - az „éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása” 5. sz. EU Tematikus Céllal összhangban - célul tűzi ki a település belvíz veszélyeztetettségének csökkentését az előző fejlesztési ütemekhez igazodóan, a kiépítetlen, vagy hiányos infrastruktúrával rendelkező településrészen történő fejlesztéssel. A fejlesztések eredményeként az egyre szélsőségesebb időjárás következtében lehulló időnként rendkívüli mennyiségű és intenzitású csapadékot káreseménymentesen tudja majd elvezetni a kiépítendő csatornahálózat, amely a településen a fejlesztési helyszínen keresztülfolyó Györgyös-Szűrűsszigeti csatornába vezeti a felesleges csapadékvizet. A többletvíz tározására ezen a településrészen nem nyílt lehetőség, nincs olyan terület, ahol tározó kiépíthető lett volna, a csatorna pedig rövid úton képes elvezetni a káros csapadékvizet. Így a település a lehulló csapadékvíz lefolyásának késleltetését igyekszik a tározás célkitűzéséhez kapcsolódóan elősegíteni.

Tervezett beavatkozások bemutatása


Furta egy belvízveszélyes, csatornahálózattal sűrűn ellátott terület közepén fekszik, és a belterületről a csapadékvizet levezető Györgyös-Szűrűsszigeti csatorna a településen halad át. Víztározásra gazdasági és műszaki okokból nincs lehetőség, így a projekt a fő problémára, azaz az időszakosan megjelenő jelentős víztöbblet gyors és hatékony elvezetésére koncentrál. A projekt keretében csatornák és kapcsolódó műtárgyak építése és rekonstrukciója történik úgy, hogy az elvezetett belvíz káresemény mentesen tudjon a befogadó csatornán eltávozni. Furta a belvíz elvezetését a már korábbi ütemekhez igazodóan kívánja megoldani, a befogadótól visszafelé történő kiépítés elvet is figyelembe véve, így jelen ütemben a település középső, és DK-i része, valamint és a Ny-i részének folytatása történik.

A település központi részének a jelen IV. ütemben történő csapadékvíz-védelmi fejlesztése az alábbi utcák infrastrukturális beavatkozásait foglalja magában:

1. Rákóczi utca: 13-A-4 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 200 m hosszban, amely a meglévő 13-A-0 befogadó csatornába torkollik a Váradi utcában.

2. Bocskai utca: 13-A-5 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 310 m hosszban, amely a meglévő 13-A-0 befogadó csatornába torkollik a Váradi utcában.

3. Bocskai utca másik szakasza és egy névtelen utca: a helyi vízgyűjtő határ másik oldalán a Bocskai utcában, valamint az utca végén egy névtelen keresztutcában a 13-6-1 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 300 m hosszban, amely a meglévő 13-6-0 befogadó csatornába torkollik a Váradi utcában.

4. Váradi utca: 13-6-1-1 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 90 m hosszban, amely a projektben kiépítendő 13-6-1 csatornába torkollik a Váradi utcában.

5. Névtelen utca: 13-6-1-2 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 60 m hosszban, amely a projektben kiépítendő 13-6-1 csatornába torkollik a Váradi utcában.

6. Petőfi utca: 13-1-0 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 840 m hosszban a település fő utcáján meglévő földmedrű árok rekonstrukciójával, amely a meglévő 13-0-0 befogadó csatornába torkollik.

7. Petőfi utca: 13-2-0 sz. nyílt burkolt csatorna kiépítése történik 725 m hosszban a település fő utcáján meglévő földmedrű árok rekonstrukciójával, amely a meglévő 13-0-0 befogadó csatornába torkollik.

8. 12. sz. lecsapoló csatorna a település Ny-i részén a 0+000–0+850 szakaszon létesül, amelyből jelen projekt keretében a torkolati szakaszon a befogadóba történő becsatlakozás 10 fm burkolattal, valamint 132 m csatornaszakasz teljes körű burkolása a végszelvényben. Befogadója a Györgyös-Szűrűsszigeti csatorna 2+655 szelvénye.

A projekt keretében az egyes utcákon és a 12. sz. lecsapoló csatornán átépítésre kerül 8 db meglévő áteresz, továbbá összesen 109 db kapubejárót, vagy villanyoszlop bevédést kell átépíteni.

A beavatkozások a vízjogi létesítési tervdokumentációban a helyszínrajzokon és a műszaki leírásokban és annak kiegészítésében nyomonkövethetők.

A projekt keretében kiépítésre kerül összesen 2.657 m nyílt burkolt csatorna, átépítésre kerül 8 db áteresz, illetve 109 kapubejáró vagy villanyoszlop bevédés

Kedvezményezett neve, címe:

Furta Község Önkormányzata

4141 Furat Petőfi út 1.

E-mail: polghiv@furta.hu

Honlap:www.furta.hu