2019. május 30.

Furta Község Önkormányzata

Sajtóközlemény

MEGVALÓSULT FURTA CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK IV. ÜTEMÉT CÉLZÓ PROJEKT

Megvalósult a Furta Község Önkormányzata által benyújtott „Furta csapadékvíz-elvezető rendszerének IV. ütem” elnevezésű TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00003 azonosítószámú pályázat, mely bruttó 127 millió forint vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült.  

Furta Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Furta község belterületén a csapadékvíz és belvíz veszélyeztetettség további csökkenését célozta meg. Ezáltal az önkormányzat a település központi részén a csapadékvíz elvezetés infrastrukturális feltételeinek javulása, valamint a csapadékvizek belterületről történő mielőbbi elvezetése a káresemények csökkenése, károk minimalizálás valósult meg.

A projekt keretében csatornák és kapcsolódó műtárgyak építése és rekonstrukciója történt meg úgy, hogy az elvezetett belvíz káresemény mentesen tudjon a befogadó csatornán eltávozni. Furta a belvíz elvezetését a már korábbi ütemekhez igazodóan kívánta megoldani, a befogadótól visszafelé történő kiépítés elvet is figyelembe véve, ezért jelen ütemben a település középső, és DK-i része, valamint és a Ny-i részének folytatása történt.

Így a projekt keretében az egyes utcákon és a 12. sz. lecsapoló csatornán kiépítésre került összesen 2.657 m nyílt burkolt csatorna, átépítésre kerül 8 db áteresz, illetve 109 kapubejáró.

A beruházáson túl a pályázó önkormányzat lakossági szemléletformálást is megvalósított. A helybelieknek hasznos kiadvány készült a vízzel való gazdálkodáshoz, a víz, mint érték tudatosításához, a vízzel való takarékos gazdálkodásnak és vizek helyben tartásának, az árkok rendszeres tisztításának fontosságáról. A szemléletformálás keretében az erre legfogékonyabb általános iskolai korosztályt is megcélozta az önkormányzat. Rendhagyó óra keretében játékos formában a víz globális és helyi vízkörforgásban történő megjelenési formáira, hasznosítási módjára, eredetére, valamint a vízzel való takarékos gazdálkodás lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

Jelen projekt következtében kijelenthető, hogy Furta község belterületén a korábbi fejlesztési ütemekhez illeszkedően valósult meg a veszélyeztetett településrészen a csapadékvíz és belvíz elvezetésére szolgáló védelmi infrastruktúra kiépítse, illetve rekonstrukciója, amelynek célja a csapadékvíz és belvíz elvezetése és gyűjtőhálózatba terelése a stratégiai programban foglaltak szerint, továbbá a belterületi vízrendezés megoldása.

Kedvezményezett neve: Furta Község Önkormányzata

Támogatás összege: 127.000.000 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt fizikai befejezése: 2019. év 05. hó 31. nap


A projektről bővebb információt a www.furta.hu oldalon olvashatnak.


Furta Község Önkormányzata ezúton is köszöni a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.