Településképi rendelet módosítása - meghívó

Dátum

Helyszín

4141 Furta, Petőfi út 1.

Szervező

Furta Község Önkormányzat Polgármestere

Tisztelt Lakosság!

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. január 22-én 17.00 órától lakossági fórumot tart, melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (Furta, Petőfi út 1.)

Lakossági fórum tárgya:

Tájékoztató településképi rendelet módosításáról

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében módosítást megelőzően munkaközi tájékoztatás keretében a Községháza nagytermében (Furta Petőfi u. 1.) 2020. január 22-én 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

A Rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban  véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a Polgármesternek címezve, vagy a jegyzo.furta@gmail.com e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. (Partneri adatlap a polgármesteri hivatal épületében igényelhető, vagy a jelen hirdetmény mellékleteként a település honlapjáról letölthető.)

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

Furta, 2020. január 10.

  Krucsó Antal sk.

  polgármesterTKR_Furta_jh_2018.pdf

Meghivo-lakossagi-forumra_2020.01.22.pdf

Partneri-adatlap.pdf