Sajtóközlemény Furta Község Önkormányzata II ütem

A kiinduló helyzet ismertetése, a projekt helyszín megjelölése:

Furta Község Hajdú-Bihar megye déli részén, a Bihari-síkság területén található. A legközelebbi város, Berettyóújfalu, amely közúton mindössze 14 km-re található észak-nyugatra.

A település a Berettyó és Sebes-Körös folyók között helyezkedik el. A község belterületi vízgyűjtőjének főbefogadója a Gyöngyös - Szűrűszigeti belvízcsatorna, mely a települést kelet, dél-nyugati irányba szinte kettévágja.

A településen az összes kiépítendő csatorna hossza 14 639 m. A csapadékvíz elvezető árkok tekintetében kiépítetlen utcák hossza 7 867 m. A kiépített rendszer hossza 6 772 m.

Furta keleti, dél-keleti részei a belvíz által legveszélyeztetettebb területei a településnek. A csapadék szakszerű elvezetése nem volt megoldott, a víz arra folyt, amerre szabad utat talált, az utakra, ingatlanokkal telkekre, ahol ennek következtében hatalmas károk keletkeztek. Nagyarányú volt az erősen belvizes belterületi utcák száma. Ezekben az utcákban 125 db lakás található és összesen 375 fő lakos volt érintett.

A község veszélye az éghajlatváltozással együtt járó, szélsőséges időjárás, amely nagymértékű belvizeketeredményez. A belvízzel veszélyeztetett területeken a településnek majdnem minden évben számítania kellett a belvízelöntésekkel a rossz műszaki állapotú belvízelvezető rendszer miatt. A belvízelöntés veszélyezteti a lakóházak, középületek állapotát. A keletkezett károk elhárításának a finanszírozása mind a lakosság, mind az önkormányzat, a központi költségvetés számára nagymértékű problémát jelentett.

A település vezetőségének célkitűzése a veszélyeztetett területek nagyságának csökkentése a belvízvédelmi infrastruktúra fejlesztésével. Közvetlen cél a település belterületén a csapadék/belvízelvezető rendszer bővítése és teljes kiépítése.

A projekt közvetett hatása a környezet állapotának javulása, az egészséges és biztonságos lakókörnyezet kialakítása, a csapadék/belvíz által okozott károk csökkentése.

A projekttől elvárt számszerűsíthető célokat, az alábbiak szerint határozzuk meg:

·  A jelen projekt során kiépített belvízelvezető csatorna hossza:  3078 m

·  Belvíz károktól mentesített lakosság száma:  375 fő

·  Belvízkároktól mentesített lakások száma:  125 db

·  Belvízkároktól mentesített terület nagysága:  22 ha 

A kivitelezést követően 3 078 m hosszúságú korszerű, burkolt csatornával több lesz a településen.

A beruházás alatt elvégzett összes tevékenységet, mennyiséggel szerepeltetve az alábbiak szerint mutatjuk be, amely a település keleti, dél-keleti részén valósult meg:

  Gy – 1  csatorna  238 m    13-B-0  csatorna  120 m

  Gy – 2  csatorna  146 m    13-C-0  csatorna  265 m

  Gy – 3  csatorna  454 m    13-D-0  csatorna  412 m 

  13-A-0  csatorna  575 m    13-D-1  csatorna  124 m

  13-A-1  csatorna  110 m    13-7-A  csatorna  70 m

  13-A-2  csatorna  128 m    13-7-B  csatorna  168 m

  13-A-3  csatorna  268 m  Összesen:  3078 m

Krucsó Antal Furta Község Önkormányzat polgármestere a projekt zárásakor kiemelte:”A 2010-es év végén komoly belvízelleni védekezés folyt a településen. A védekezés mértéke III. fokozatot is elérte, mivel már lakóházak is veszélybe voltak. Furta település csapadékvíz-elvezető rendszer felújításáról szóló pályázatot szerencsére gyorsan be tudtuk adni, „Furta Község belterületi vízrendezés II. ütem” címen 130 250 689 Ft összértékben, melyet követett ezen pályázat, így 2010-óta összesen 265 977 992 Ft összeget tudtunk költeni vízrendezésre. Ezekkel a projektek megvalósulása árán a település legveszélyeztetettebb része mentesül a belvíz alól.”

A projekt összegzés pozitív mérleggel zárult: a település közel 75 %-ának a belvízelleni védelme megvalósult. Ez a siker a jövőben az ÉAOP-projekt folytatására, az eredmények továbbvitelére ösztönzi Furta Község Önkormányzatát.

***

További információk, interjújavaslat:

Krucsó Antal polgármester

Furta Község Önkormányzata

06-30/383-9288


Kedvezményezett neve, címe.

Cím: Furta Község Önkormányzata

4141 Furat Petőfi út 1.

E-mail: furta4141@freemail.hu

Honlap: www.furta.hu