Sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FURTA KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS III. ÜTEM

ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0001

2013/10/03

Furta Község Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében valósította meg a település belterületi vízrendezésének újabb immáron harmadik ütemét. A projekt keretén belül újabb településrész került ki a belvízzel veszélyeztetett területek közül.

A fejlesztés 95 % támogatás mellett valósult meg, melyhez saját forrás kiegészítésére vissza nem térítendő támogatást is sikeresen megpályázta az önkormányzat.

Így Furta Község Önkormányzata az EU Önerő Alapjából 100 %-os mértékű, 6 786 365 Ft önerő-támogatás kapott.

Beruházás összköltsége: 135 727 303 Ft

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 128 940 938 Ft

Kivitelező: D-Transz Kft. 4030 Debrecen Ozmán 9.

Műszaki ellenőr: Tolvaj József

Projekt kezdete: 2013.02.21.

Projekt fizikai befejezése: 2013.11.11. (szerződés szerint)

Kivitelezési időszak: 2014.03.12-2013.11.27.

A projekt megvalósításához fűződő nemzetstratégiai érdekek, célok:

Alapvető cél, a beruházás megvalósításával a település környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása a további környezeti káresemények megelőzése. A települési önkormányzatok feladatkörébe tartozó belterületi vízrendezési fejlesztések esetén cél a belterületre hullott csapadékvíz rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvízelvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A beruházás közvetett célja a települési önkormányzatok és a vízügyi szakmai szervezetek együttműködésének javítása, a csapadékvízzel való gazdálkodás elősegítése. Ennek érdekében a beruházás célja, hogy a belterületet védő fejlesztéseket belvízi öblözeti rendszerbe illeszkedően támogassa, összhangban az EU Víz Keretirányelvével.

   

Kedvezményezett neve, címe.

Cím: Furta Község Önkormányzata

4141 Furat Petőfi út 1.

E-mail: furta4141@freemail.hu

Honlap: www.furta.hu