Bursa Hungarica 2019.

 FELHÍVÁS


Furta Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a

2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára a

2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben (továbbiakban: EPER-BURSA  rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

Furta, 2018. október 05.

Pályázati kiírás A