Tájékoztató településképi rendelet módosításról - meghívó


Tisztelt Lakosság!

Furta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 24-én (hétfőn) 1700 órától lakossági fórumot tart melyre ezúttal tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza Tanácskozó terme (4141 Furta, Petőfi út 1.)

A lakossági fórum tárgy:

Tájékoztató településképi rendelet módosításáról


A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

A településképi arculati kézikönyv és rendelet készítése valamint módosítása széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében a módosítás elfogadását megelőzóen a Községháza nagytermében (4141 Furta, Petőfi út 1.) 2018. szeptember 24-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel Lakossági Fórumot tartunk.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet szerint az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek, melyeket benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a megbízott Főépítésznek címezve, vagy a jegyzo.furta@gmail.com e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.(Partneri adatlap a polgármesteri hivatal épületében igényelhető, vagy a jelen hirdetmény mellékleteként a település honlapjáról letölthető.)

Várjuk észrevételeiket, a településképi nndelet módosításával kapcsolatban!

Furta, 2018. szeptember 14.

Meghívó 

Furta településképi rendelet módosítás 

Településképi rendelet egységes Település Arculati Kézikönyve és a Településképi Rendelet


                                                        Tisztelt Lakosság !

Elkészült a település arculati kézikönyve és a településképi rendelet.

             Csák Boglárka jegyzőTelepülés Arculati Kézikönyve


Településképi Rendelet-Tervezet.