FELHÍVÁS

Furta Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

 az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a

2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára a

2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben (továbbiakban: EPER-BURSA  rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

Furta, 2018. október 05.

FELHÍVÁS

Furta Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve,

 az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja a

2019. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók számára a

2018/2019. tanév második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan, illetve a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési rendszerben (továbbiakban: EPER-BURSA  rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a pályázók részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2018. november 6.

Furta, 2018. október 05.

Pályázati kiírás A. 

Pályázati kiírás B 

Főoldal

undefined


Furta Község Önkormányzata az Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszer keretében valósította meg a település belterületi vízrendezésének újabb immáron harmadik ütemét. A projekt keretén belül újabb településrész került ki a belvízzel veszélyeztetett területek közül.A fejlesztés 95 % támogatás mellett valósult meg, melyhez saját forrás kiegészítésére vissza nem térítendő támogatást is sikeresen megpályázta az önkormányzata  

Tóvabbi tartalom olvasása................